menu
Estrenes

0€: carnet 'Amiga del Zumzeig' (4 vegades l'any)
4,50€: carnet 'Amiga del Zumzeig' 
5,50 €: comprovant de l'atur, pensionistes, estudiants, menors de 14 anys, carnet L'Economat Social, carnet Dramatis Personae (Sala Beckett), carnet AMMAC, carnet La Directa, persones amb diversitat funcional (Targeta Rosa) i dia de l'espectador (dimecres no festius)
7€: entrada ordinària

Sessions paral·leles / Experimental

0€: carnet 'Amiga del Zumzeig' (4 vegades l'any)
4,50€: carnet 'Amiga del Zumzeig' 
5,50 €: comprovant de l'atur, pensionistes, estudiants, menors de 14 anys, carnet L'Economat Social, carnet Dramatis Personae (Sala Beckett), carnet AMMAC, carnet La Directa, persones amb diversitat funcional (Tarjeta Rosa) i dia de l'espectador (dimecres no festius)
7€: entrada ordinària

Sessions infantils

0€: carnet 'Zumzi' (4 vegades l'any)
4€: carnet ‘Zumzi’ (menors de 14 anys)
5€: acompanyant carnet ‘Zumzi’ 
5,50€: menors de 14 anys, carnet L'Economat Social, carnet Dramatis Personae (Sala Beckett), carnet AMMAC, carnet La Directa i persones amb diversitat funcional (Tarjeta Rosa)
7€: entrada ordinària

Dia de l'espectador/a

Dimecres no festius