menu

‘Blitz’ son les nostres projeccions de cinema experimental. Sessions per a descobrir les propostes més radicals i les artistes més rellevants de l’escena local i internacional, en format analògic i digital i les millors condicions tècniques d’imatge i so.

Actualment no hi ha cap sessió programada

Actualment no hi ha cap sessió programada

Visita l’arxiu de sessions passades →