• Dimecres, 18 juliol, 17:30 (VO, entrada gratuïta)